Giới thiệu về trang web

 • Trang Web Thông tin Giáo dục Bảo vệ Môi trường www.epe.edu.vn do Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng điều hành, với mục đích cung cấp, chia sẻ thông tin, kiến thức về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp quy, các hoạt động trong lĩnh vực thông tin, giáo dục và đào tạo, truyền thông, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về môi trường ở Việt Nam và trên Thế giới. Trang web cũng là cầu nối giữa các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong và ngoài nước, với các độc giả gần xa.
 •  

   

  Trang Web đăng tải những sản phẩm KH-CN, dịch vụ đào tạo, tập huấn, quan trắc MT, cập nhật thông tin hoạt động mới nhất của Viện KHKTMT và các đối tác trong lĩnh vực Kỹ thuật hạ tầng và Bảo vệ môi trường.

   

   

  Trang web cũng cập nhật, chia sẻ các thông tin mới về Biến đổi khí hậu, các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Biển, đảo và Chủ quyền lãnh thổ Quốc gia.

   

   

  Ban điều hành trang web xin mời tất cả các nhà chuyên môn, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, cùng đông đảo bạn đọc yêu môi trường viết bài, gửi tin, ảnh và đóng góp ý kiến xây dựng trang web.

   

   

  Mọi thông tin và ý kiến, xin gửi về Ban điều hành trang web Thông tin Giáo dục Bảo vệ Môi trường, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng.

   

  Địa chỉ: Viện KH&KTMT, Trường ĐHXD. Nhà A2. 55 Giải phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Điện thoại: (04) 3628 1121. Fax: (04) 3869 3714. E-mail: epe-edu@vnn.vn; haiyeniese@gmail.com.Tin nổi bật

Giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới

Hoạt động giáo dục đào tạo và bảo vệ môi trường